Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

- Zbieranie informacji w sprawach cywilnych:
 • sprawy rozwodowe,
 • obserwacja osób,
 • ustalenia miejsca zamieszkania osób,
 • sprawdzanie wiarygodności osób,
 • obserwacja osób nieletnich - rozpoznanie środowiska,
 • weryfikacja powierzonej opieki nad dzieckiem,
 • sprawdzanie lojalności pracowników
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 • poszukiwanie mienia


 • - Zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych,

  - Zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji oraz ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,

  - Sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

  - Zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

  Oferta specjalna dla przedsiębiorców, właścicieli sklepów oraz lokali gastronomii:

 • kradzieże towaru,
 • niedobory w kasie,
 • braki na inwentaryzacji,
 • kontrola pracownika


 • Nieuczciwi pracownicy to częsty problem z którym przedsiębiorcy borykają się na codzień. Nie ma branży, która jest wolna od ryzyka pracowniczych nadużyć. Zjawisko dotyczy obszarów tak różnych jak spożywczy, kosmetyczny, chemiczny, biurowy, alkoholowy i tytoniowy. Biuro detektywistyczne Lookout specjalizuje się w roztrzyganiu spraw w tej dziedzinie. Biuro nasze świadczy usługi w tym zakresie kompleksowo, włącznie z finałem w sądzie. Potrzebujesz porady w tej sprawie? Zadzwoń pod nr. tel 667306060 lub napisz do nas (mail lookout.chelm@gmail.com)

  Oferujemy również wypożyczanie sprzętu detektywistycznego