CENNIK

Cennik usług detektywistycznych – Biuro detektywistyczne LOOKOUT

Biuro detektywistyczne LOOKOUT oferuje najlepsze ceny za usługi detektywistyczne w Polsce. Do sprawy każdego klienta podchodzimy indywidualnie, na tej podstawie wspólnie możemy ustalić cenę za świadczone usługi.

Ceny pokazane w poniższej ofercie obejmują wszystkie koszty w tym przygotowanie umowy, przygotowanie szczegółowego planu działania, świadczenie usług przez prywatnego detektywa, przygotowanie raportu końcowego, niezbędnych materiałów fotograficznych i dokumentacji wideo do sprawy (co jest wymagane w większości przypadków).

ZADZWOŃ: 667 306 060
WHATSAPP
FORMULARZ KONTAKTOWY
OBSERWACJA OSÓB120 zł – 500 zł za godzinę obserwacji (ustalane indywidualnie)
SPRAWY ROZWODOWEustalane indywidualnie
DOSTARCZENIE PRZESYŁKI/KORESPONDENCJIod 2000 zł
USTALENIE SPRAWCÓW TWORZENIA I WYSYŁANIA DONOSÓWod 8000 zł
USTALENIE ŹRÓDŁA DOCHODU/MIEJSCA PRACY500 zł – 2000 zł
USTALENIE NUMERU DOWODU OSOBISTEGO400 zł
USTALENIE POBYTU ZA GRANICĄustalane indywidualnie, w zależności od sprawy
USTALENIE ZALEGŁOŚCI FINANSOWYCH300 zł
USTALENIE WŁAŚCICIELA NUMERU TELEFONU1000 zł (jeżeli uda się ustalić)
SPRAWDZENIE ZALEGŁOŚCI WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO700 zł
SPRAWDZENIE ZALEGŁOŚCI WOBEC ZUS700 zł
SPRAWDZENIE POJAZDU POD KĄTEM URZĄDZEŃ PODSŁUCHOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ GPSod 500 zł
ZABEZPIECZENIE SPOTKAŃ MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED INWIGILACJĄ PRZEZ OSOBY NIEPOŻĄDANEustalane indywidualnie
SPRAWDZENIE POMIESZCZEŃ POD KĄTEM WYKRYCIA URZĄDZEŃ NAGRYWAJĄCYCH, PODSŁUCHÓW ORAZ UKRYTYCH KAMER40 zł za metr kwadratowy
USTALENIE NUMERU PESEL350 zł
USTALENIE ADRESU ZAMELDOWANIA600 zł
SPRAWDZENIE W BAZIE BIG150 zł
SPRAWDZENIE W BAZIE BIK200 zł (usługa nie gwarantowana)
USTALENIE POJAZDU1 400 zł
USTALENIE BYŁYCH ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH500 zł
USŁUGA USTALENIA BANKÓW400 zł
USTALENIE ZBYTYCH NIERUCHOMOŚCI700 zł DO 6KW, 1000 zł POWYŻEJ 6 KW
USTALENIE NIERUCHOMOŚCI I KSIĄG WIECZYSTYCH600 zł
USTALENIE ZALEGŁOŚCI BANKOWYCH400 zł
USTALENIE KREWNYCH300 zł za osobę
SPRAWDZENIE REJESTRU DŁUŻNIKÓW NIEWYPŁACALNYCH100 zł
SPRAWDZENIE DANYCH FINANSOWYCH SPÓŁKI300 zł
SPRAWDZENIE ZAREJESTROWANYCH POJAZDÓW500 zł
SPRAWDZENIE W BAZIE KRD120 zł