OFERTA

Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LOOKOUT – OFERTA ŚWIADCZONYCH PRZEZ NAS USŁUG (CENY USŁUG DOSTĘPNE W ZAKŁADCE “CENNIK”)

ZADZWOŃ: 667 306 060
WHATSAPP
FORMULARZ KONTAKTOWY

Zbieranie informacji w sprawach cywilnych

 • sprawy rozwodowe,
 • obserwacja osób,
 • ustalenia miejsca zamieszkania osób,
 • sprawdzanie wiarygodności osób,
 • obserwacja osób nieletnich – rozpoznanie środowiska,
 • weryfikacja powierzonej opieki nad dzieckiem,
 • sprawdzanie lojalności pracowników,
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
 • poszukiwanie mienia.

Zbieranie informacji dotyczących:

 • majątku,
 • zdolności płatniczych,
 • wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych.
 • bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych,
 • nieuczciwej konkurencji
 • ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową,

Zbieranie informacji w sprawach karnych

 • sprawy, w których toczy się postępowanie karne,
 • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 • inne, jeśli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Oferta specjalna dla przedsiębiorców, właścicieli sklepów oraz lokali gastronomii

Kradzieże towaru, niedobory w kasie, braki na inwentaryzacji, kontrola pracownika Nieuczciwi pracownicy to częsty problem z którym przedsiębiorcy borykają się na co dzień. Nie ma branży, która jest wolna od ryzyka pracowniczych nadużyć. Zjawisko dotyczy obszarów tak różnych jak spożywczy, kosmetyczny, chemiczny, biurowy, alkoholowy i tytoniowy. Biuro detektywistyczne LOOKOUT specjalizuje się w rozstrzyganiu spraw w tej dziedzinie. Biuro nasze świadczy usługi w tym zakresie kompleksowo, włącznie z finałem w sądzie. Potrzebujesz porady w tej sprawie?

Oferta specjalna dla przedsiębiorców, właścicieli sklepów oraz lokali gastronomicznych. Kradzieże towaru, niedobory w kasie, braki na inwentaryzacji, kontrola pracownika Nieuczciwi pracownicy to częsty problem z którym przedsiębiorcy borykają się na co dzień. Nie ma branży, która jest wolna od ryzyka pracowniczych nadużyć. Zjawisko dotyczy obszarów tak różnych jak spożywczy, kosmetyczny, chemiczny, biurowy, alkoholowy i tytoniowy. Biuro detektywistyczne LOOKOUT specjalizuje się w rozstrzyganiu spraw w tej dziedzinie. Biuro nasze świadczy usługi w tym zakresie kompleksowo, włącznie z finałem w sądzie.